Praca:

Jeżeli s± Państwo zainteresowani prac± w firmie Dacholand, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy:
biuro@dacholand.pl lub korespondencyjny:
Dacholand
ul. Sportowa 25
32-031 Mogilany
W przypadku naszego zainteresowania skontaktujemy się z Państwem.

Informujemy, że zebrane w procesie rekrutacji dane osobowe będ± przetwarzane przez Dacholand z siedzib± przy ul. Sportowej 25 w Mogilanach zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zebrane dane będ± przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacji w firmie Dacholand. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do tre¶ci swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji klauzuli, dotycz±cej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dacholand dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji."

DACHOLAND

ul. Sportowa 25,
32-031 Mogilany

tel: (12) 270 19 83
fax: (12) 270 87 36
kom: 602 271 822
784 047 726
797 326 367
662 202 354
514-843-466

mail: biuro@dacholand.plGODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Piatek: 7:00 - 17:00
Sobota: 7:00 - 13:00


Modernizacja strony: Studio Graficzne Morion